Regulamin

§ 1
Regulamin określa ogólne warunki korzystania z szerokiej oferty Serwisu Wysyłki www.foto-kodak.pl
§ 2
Siedziba administratora znajduje się w Kościanie 64-000  przy ulicy Szczepanowskiego 17 NIP 698-173-14-61
§ 3
Serwis dostępny jest publicznie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zarówno dla użytkowników prywatnych jak i firm.
§ 4
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu
§ 5
Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu foto-kodak.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
§ 6
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych  na warunkach regulowanych Ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 7
W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login użytkownika) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji konta w programie. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu foto-kodak.pl. Konto to uprawnia Użytkownika także do udziału w promocjach organizowanych przez foto-kodak.pl

Realizacja zamówień
§ 8
Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w punktach kolektorskich lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DHL na adres wskazany w rejestracji lub zakładce "uwagi" przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem i pokrywa je zamawiający.
§ 9
W przypadku odbioru osobistego, zamówienia złożone do godziny 18:00 zostaną zrealizowane najpóźniej do godziny 16:00 następnego dnia roboczego. W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (dla przesyłek pocztowych od 3 dni, kurier 1 dzień nie licząc dni wolnych od pracy).
§ 10
Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach foto-kodak.pl. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%). Użytkownik informowany jest na bieżąco o cenie usługi za pośrednictwem programu do przesyłania zdjęć.
§ 11
Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach:

 * z wykorzystaniem płatności Payu, 

 * płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, 

 * płatność gotówką lub przedpłata przy osobistym odbiorze odbitek
§ 12
Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto właściciela serwisu. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.
§ 13
Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela serwisu:

Kodak Bis SC

Szczepanowskiego 17,  64-000 Kościan

mBank 21 1140 2004 0000 3802 4066 9009
§ 14
Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony.
§ 15
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje
§ 16
Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów i usług.webPhoto (1.6.3.466)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.